Logo

Zugbildung internationale Personenzüge 1978 - 1998


www.vonderruhren.de >> Aachenbahn >> Zugbildung >> Zugliste >> Zugbildung internationale Personenzüge 1978 - 1998

 zurück zum Zugverzeichnis
 Legende

 1977 - 1981(?), D 1316/1317 'SKI-EXPRESS' Bolzano/Bozen - Bruxelles/Brussel - Bolzano/Bozen
 1982(?) - 1991(?), D 1316/1317 'SKI-EXPRESS' Innsbruck - Bruxelles/Brussel - San Candido/Innichen
 1991(?) - 1998, D 1116/1117 'SKI-EXPRESS' San Candido/Innichen - Bruxelles/Brussel - San Candido/Innichen
 Entwicklung / Anmerkungen

1977 - 1981(?)
D 1316/1317 SKI-EXPRESS
D 1316 (Wi 80/81): Bolzano/Bozen - Bressanone/Brixen - Fortezza/Franzensfeste - Vipiteno/Sterzing - Colle Isarco/Gossensass - Brennero/Brenner - Innsbruck - Jenbach - Wörgl - Kufstein - (München Südring - Kornwestheim - Heidelberg - Mannheim - Mainz - Bonn - Köln Süd - Aachen) - Verviers - Liège-G. - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid
D 1317 (Wi 80/81): Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Liège - Verviers - (Aachen - Köln Süd - Bonn - Mainz - Mannheim - Heidelberg - Kornwestheim - München Süd) - Kufstein - Wörgl - Jenbach - Innsbruck - Steinach in Tirol - Brennero/Brenner - Colle Isarco/Gossensass - Vipiteno/Sterzing - Fortezza/Franzensfeste - Bressanone/Brixen - Bolzano/Bozen
Zugbildung D 1316, Winter 1977/78 (Quelle: Zp AR)
Lok DB  bis Aachen
Lok SNCB  Aachen - Bruxelles/Brussel
Bcm  (SNCB) San Candido/Innichen (xxx) - Fortezza/Franzensfeste (D 1316) - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) San Candido/Innichen (xxx) - Fortezza/Franzensfeste (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bcm  (SNCB) San Candido/Innichen (xxx) - Fortezza/Franzensfeste (D 1316) - Bruxelles/Brussel
WLABsm (T2)  (SNCB/CIWL) San Candido/Innichen (xxx) - Fortezza/Franzensfeste (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bcm  (SNCB) Bolzano/Bozen - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) Bolzano/Bozen - Bruxelles/Brussel
Bcm  (SNCB) Bolzano/Bozen - Bruxelles/Brussel
1.+ AR (I2)  (SNCB) Bolzano/Bozen - Bruxelles/Brussel
Bcm  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel
WLABm  (SNCB/CIWL) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Zugbildung D 1317, Winter 1977/78 (Quelle: Zp AR)
Lok SNCB  Bruxelles/Brussel - Aachen
Lok DB  ab Aachen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Fortezza/Franzensfeste (1318) - San Candido/Innichen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Fortezza/Franzensfeste (1318) - San Candido/Innichen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Fortezza/Franzensfeste (1318) - San Candido/Innichen (bei Bedarf)
WLABsm (T2)  (SNCB/CIWL) Bruxelles/Brussel - Fortezza/Franzensfeste (1318) - San Candido/Innichen
1.+ AR  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Bolzano/Bozen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Bolzano/Bozen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Bolzano/Bozen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Bolzano/Bozen (bei Bedarf)
WLABm  (SNCB/CIWL) Bruxelles/Brussel - Wörgl (1617) - Schwarzach-St. Veit
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (1617) - Schwarzach-St. Veit
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (1617) - Schwarzach-St. Veit (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (1617) - Schwarzach-St. Veit (bei Bedarf)
Zugbildung D 1316, Winter 1980/81 (Quelle: Zp AR)
Lok DB  bis Aachen
Lok SNCB  Aachen - Bruxelles/Brussel
Bcm  (SNCB) San Candido/Innichen (xxx) - Fortezza/Franzensfeste (D 1316) - Bruxelles/Brussel
WLABsm  (SNCB/CIWL) San Candido/Innichen (xxx) - Fortezza/Franzensfeste (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bcm  (SNCB) San Candido/Innichen (xxx) - Fortezza/Franzensfeste (D 1316) - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) San Candido/Innichen (xxx) - Fortezza/Franzensfeste (D 1316) - Bruxelles/Brussel
SR  (SNCB) Bolzano/Bozen - Bruxelles/Brussel
Bc  (SNCB) Bolzano/Bozen - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) Bolzano/Bozen - Bruxelles/Brussel
Bcm  (SNCB) Bolzano/Bozen - Bruxelles/Brussel
Bcm  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel
WLABm  (SNCB/CIWL) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bcm  (SNCB) Villach (xxx) - Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Zugbildung D 1317, Winter 1980/81 (Quelle: Zp AR)
Lok SNCB  Bruxelles/Brussel - Aachen
Lok DB  ab Aachen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Fortezza/Franzensfeste (xxx) - San Candido/Innichen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Fortezza/Franzensfeste (xxx) - San Candido/Innichen (bei Bedarf)
WLABsm  (SNCB/CIWL) Bruxelles/Brussel - Fortezza/Franzensfeste (xxx) - San Candido/Innichen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Fortezza/Franzensfeste (xxx) - San Candido/Innichen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Bolzano/Bozen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Bolzano/Bozen
Bc  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Bolzano/Bozen (bei Bedarf)
SR  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Bolzano/Bozen
WLABm  (SNCB/CIWL) Bruxelles/Brussel - Wörgl (1617) - Schwarzach-St. Veit
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (1617) - Schwarzach-St. Veit
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (1617) - Schwarzach-St. Veit (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (1617) - Schwarzach-St. Veit (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (1617) - Schwarzach-St. Veit (xxx) - Villach
1982(?) - 1991(?)
D 1316/1317 SKI-EXPRESS
D 1316 (Wi 86/87): Innsbruck - Jenbach - Wörgl - Kufstein - Rosenheim - (Aachen) - Verviers - Liège-G. - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid
D 1317 (Wi 86/87): Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Liège - Verviers - (Aachen) - Rosenheim - Kufstein - Wörgl - Jenbach - Innsbruck - Steinach in Tirol - Brennero/Brenner - Colle Isarco/Gossensass - Vipiteno/Sterzing - Fortezza/Franzensfeste - Brunico/Bruneck - Dobbiaco/Toblach - San Candido/Innichen
Zugbildung D 1316, Winter 1982/83 (Quelle: Zp AR)
Lok DB  bis Aachen
Lok SNCB  Aachen - Bruxelles/Brussel
Bcm  (SNCB) San Candido/Innichen (1318) - Fortezza/Franzensfeste (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
WLABm  (SNCB/CIWL) San Candido/Innichen (1318) - Fortezza/Franzensfeste (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bcm  (SNCB) San Candido/Innichen (1318) - Fortezza/Franzensfeste (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) San Candido/Innichen (1318) - Fortezza/Franzensfeste (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
SR  (SNCB) Bolzano/Bozen (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bc  (SNCB) Bolzano/Bozen (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) Bolzano/Bozen (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) Bolzano/Bozen (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
Bc  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
Bc  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel
WLABm  (SNCB/CIWL) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bcm  (SNCB) Villach (xxx) - Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Zugbildung D 1317, Winter 1982/83 (Quelle: Zp AR)
Lok SNCB  Bruxelles/Brussel - Aachen
Lok DB  ab Aachen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - San Candido/Innichen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - San Candido/Innichen (bei Bedarf)
WLABm  (SNCB/CIWL) Bruxelles/Brussel - San Candido/Innichen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - San Candido/Innichen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Brennero/Brenner (1315) - Bolzano/Bozen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Brennero/Brenner (1315) - Bolzano/Bozen
Bc  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Brennero/Brenner (1315) - Bolzano/Bozen (bei Bedarf)
SR  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Brennero/Brenner (1315) - Bolzano/Bozen
WLABm  (SNCB/CIWL) Bruxelles/Brussel - Wörgl (1617) - Schwarzach-St. Veit
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (1617) - Schwarzach-St. Veit
Bc  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (1617) - Schwarzach-St. Veit (bei Bedarf)
Bc  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (1617) - Schwarzach-St. Veit (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (1617) - Schwarzach-St. Veit (xxx) - Villach
Zugbildung D 1316, Winter 1986/87 (Quelle: Zp AR)
Lok DB  bis Aachen
Lok SNCB  Aachen - Bruxelles/Brussel
WLABm  (SNCB/CIWL) San Candido/Innichen (1318) - Fortezza/Franzensfeste (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bcm  (SNCB) San Candido/Innichen (1318) - Fortezza/Franzensfeste (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bcm  (SNCB) San Candido/Innichen (1318) - Fortezza/Franzensfeste (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
2. Bm  (SNCB) San Candido/Innichen (1318) - Fortezza/Franzensfeste (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bc  (SNCB) Bolzano/Bozen (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) Bolzano/Bozen (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
SR  (SNCB) Bolzano/Bozen (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bc  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
2. Bm  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel
WLABm  (SNCB/CIWL) Schwarzach-St. Veit (616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bcm  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bcm  (SNCB) Villach (xxx) - Schwarzach-St. Veit (616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Zugbildung D 1317, Winter 1986/87 (Quelle: Zp AR)
Lok SNCB  Bruxelles/Brussel - Aachen
Lok DB  ab Aachen
2. Bm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - San Candido/Innichen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - San Candido/Innichen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - San Candido/Innichen
WLABm  (SNCB/CIWL) Bruxelles/Brussel - San Candido/Innichen
SR  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Brennero/Brenner (1315) - Bolzano/Bozen
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Brennero/Brenner (1315) - Bolzano/Bozen
Bc  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Brennero/Brenner (1315) - Bolzano/Bozen (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (617) - Schwarzach-St. Veit
WLABm  (SNCB/CIWL) Bruxelles/Brussel - Wörgl (617) - Schwarzach-St. Veit
2. Bm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (617) - Schwarzach-St. Veit
Bc  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (617) - Schwarzach-St. Veit (bei Bedarf)
Bcm  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (617) - Schwarzach-St. Veit (xxx) - Villach
Zugbildung D 1316, Winter 1987/88 (13.03.1988, Bonn, Quelle: Beobachtung [KW], Wagenläufe nicht beobachtet)
DB 110  bis Aachen
Lok SNCB  Aachen - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) San Candido/Innichen (1318) - Fortezza/Franzensfeste (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) San Candido/Innichen (1318) - Fortezza/Franzensfeste (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
WLABm (T2)  (SNCB/CIWL) San Candido/Innichen (1318) - Fortezza/Franzensfeste (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
WLABm (T2)  (SNCB/CIWL) San Candido/Innichen (1318) - Fortezza/Franzensfeste (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) San Candido/Innichen (1318) - Fortezza/Franzensfeste (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) San Candido/Innichen (1318) - Fortezza/Franzensfeste (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
2. Bm (I4)  (SNCB) San Candido/Innichen (1318) - Fortezza/Franzensfeste (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
SR  (SNCB) Bolzano/Bozen (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Dms  (SNCB) Bolzano/Bozen (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) Bolzano/Bozen (1314) - Innsbruck (D 1316) - Bruxelles/Brussel
2.+ BDm (I4)  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel
WLABm (T2)  (SNCB/CIWL) Schwarzach-St. Veit (616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (616) - Wörgl (D 1316) - Bruxelles/Brussel
110BcmBcmWLABmWLABmBcmBcmBmSRDmsBcmBDmBcmWLABmBcmBcmBcm
1991(?) - 1998
D 1116/1117 SKI-EXPRESS
D 1116 (Wi 96/97): San Candido - Dobbiaco/Toblach - Monguelfo/Welsberg - Valdaora-Anterselva/Olang-Antholz - Brunico/Bruneck - Fortezza/Franzensfeste - Vipiteno/Sterzing - Colle Isarco/Gossensass - Brennero/Brenner - Steinach in Tirol - Innsbruck - Jenbach - Wörgl - Kufstein - Rosenheim - (Aachen) - Verviers - Liège-G. - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid
D 1317 (Wi 96/97): Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Liège - Verviers - (Aachen) - Rosenheim - Kufstein - Wörgl - Jenbach - Innsbruck - Steinach in Tirol - Brennero/Brenner - Colle Isarco/Gossensass - Vipiteno/Sterzing - Fortezza/Franzensfeste - Brunico/Bruneck - Valdaora-Anterselva/Olang-Antholz - Monguelfo/Welsberg - Dobbiaco/Toblach - San Candido/Innichen
Zugbildung D 1116, Winter 1993/94 (Quelle: Zp / Foto [Delie, M.; Van Ussel, M.: NMBS/SNCB International])
Lok DB  bis Aachen
SNCB 27  Aachen - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) Lienz - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
Dms  (SNCB) Lienz - Bruxelles/Brussel
Bcvm (I6)  (SNCB) Lienz - Bruxelles/Brussel
Bcvm (I6)  (SNCB) Lienz - Bruxelles/Brussel
WLABm (T2)  (SNCB/CIWL) Lienz - Bruxelles/Brussel
2. Bm (I4)  (SNCB) Lienz - Bruxelles/Brussel
SR  (SNCB) Lienz - Bruxelles/Brussel
2.+ BDms (I4)  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
WLABm (T2)  (SNCB/CIWL) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
Bcvm (I6)  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
27DmsBcvmBcmWLABmBmSRBDmsWLABmBcvm
Zugbildung D 1116, Winter 1995/96 (14.04.1996, Düren, Quelle: Zp AR [Fernbahn] + Foto [KW])
DB 110  bis Aachen
SNCB 27  Aachen - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) San Candido - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
Bcvm (I6)  (SNCB) San Candido - Bruxelles/Brussel
Bcvm (I6)  (SNCB) San Candido - Bruxelles/Brussel
WLABm (T2)  (SNCB) San Candido - Bruxelles/Brussel
2. Bvmz (I6)  (SNCB) San Candido - Bruxelles/Brussel
SR  (SNCB) San Candido - Bruxelles/Brussel
2.+ BDms (I4)  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
WLABm (T2)  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
Bcvm (I6)  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) Schwarzach-St. Veit (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel (bei Bedarf)
110BcmBcmWLABmBvmzSRWLABmBcvm
Zugbildung D 1117, Winter 1995/96 (Quelle: Zp AR [Fernbahn])
Lok SNCB  Bruxelles/Brussel - Aachen
Lok DB  ab Aachen
2. Bvmz (I6)  (SNCB) Bruxelles/Brussel - San Candido/Innichen
WLABm (T2)  (SNCB) Bruxelles/Brussel - San Candido/Innichen
Bcvm (I6)  (SNCB) Bruxelles/Brussel - San Candido/Innichen
Bcvm (I6)  (SNCB) Bruxelles/Brussel - San Candido/Innichen
Bcm (I5)  (SNCB) Bruxelles/Brussel - San Candido/Innichen (bei Bedarf)
SR  (SNCB) Bruxelles/Brussel - San Candido/Innichen
Bcm (I5)  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (1617) - Schwarzach-St. Veit (bei Bedarf)
Bcvm (I6)  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (1617) - Schwarzach-St. Veit
WLABm (T2)  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (1617) - Schwarzach-St. Veit
2.+ BDms (I4)  (SNCB) Bruxelles/Brussel - Wörgl (1617) - Schwarzach-St. Veit
Zugbildung D 1116, Winter 1996/97 (30.03.1997, Düren, Quelle: Foto [KW])
DB 110  bis Aachen
SNCB 27  Aachen - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) San Candido - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) San Candido - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) San Candido - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) San Candido - Bruxelles/Brussel
Bcvm (I6)  (SNCB) San Candido - Bruxelles/Brussel
Bcvm (I6)  (SNCB) San Candido - Bruxelles/Brussel
WLABm (T2)  (SNCB) San Candido - Bruxelles/Brussel
2. Bvmz (I6)  (SNCB) San Candido - Bruxelles/Brussel
SR  (SNCB) San Candido - Bruxelles/Brussel
WLABm (MU)  (SNCB) Villach (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
Bcvm (I6)  (SNCB) Villach (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) Villach (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
Bcm (I5)  (SNCB) Villach (1616) - Wörgl (D 1116) - Bruxelles/Brussel
110BcmBcmBcmBcmBcvmBcvmWLABmBvmzSRWLABmBcvmBcmBcm
d1116lk.jpg

110 329 mit dem D 1116 bei der Durchfahrt in Düren am 30.03.1997, © Klaus Wölfle.
d1116wk.jpg

Gesellschaftswagen 'Bar dancing', der planmäßig im D 1116 mitläuft, 30.03.1997 in Düren, © Klaus Wölfle.
Entwicklung / Anmerkungen

Beim SKI-EXPRESS handelt es sich um eine saisonierte Nachtverbindung zwischen Belgien und den österreichischen und südtiroler Wintersportgebieten. Der Zug verkehrt in den Nächten von Freitag auf Samstag von Belgien in Richtung Süden und in der darauffolgenden Nacht zurück nach Brüssel. Das Wagenmaterial dieses Zugpaares wird über alle Jahre ausschließlich von der SNCB gestellt, dabei kommen häufig Wagen des Reiseveranstalters 'Railtour' (eine Tochtergesellschaft der belgischen Bahn) in der charakteristischen Regenbogenstreifenlackierung zum Einsatz. Weiterhin typisch für diesen Zug ist der mitgeführte Gesellschaftswagen SR, welcher zunächst als 'Bar-dancing', später als 'Bar-Disco' in die Urlaubsregionen rollt.
Zunächst verkehrt das Zugpaar unter der Nummer 1316/1317 in der Relation Bolzano/Bozen - Bruxelles/Brussel - Bolzano/Bozen mit Liege- und Gesellschaftswagen im Zugstamm, und führt Kurswagengruppen (Bc und WL) von/nach San Candido/Innichen und Schwarzach-St. Veit.
Im Winter 1986/87 und 1988/89 verkehrt der Zugstamm in südlicher Richtung mit B, Bc und WL via Brenner ins südtiroler Pustertal nach San Candido/Innichen. Eine Kurswagengruppe (Bc und SR) verkehrt ab Brenner nach Bolzano/Bozen, eine zweite Gruppe (WL, Bc und B) ab Wörgl nach Schwarzach-St Veit und z.T. weiter nach Villach. In der Gegenrichtung startet der Zugstamm erst in Innsbruck mit entsprechenden Kurswagengruppen aus Innichen und Bozen sowie ab Wörgl aus Villach/Schwarzach-St Veit.
In den Wintern 1989/90 und 1990/91 läft der Zugstamm in beiden Richtungen von/nach San Candido mit einer Kurswagengruppe von/nach Schwarzach-St Veit, die Kurswagen von/nach Bozen entfallen.
Spätestens ab dem Winterfahrplan 1991/92 verkehrt der SKI-EXPRESS unter der Nummer 1116/1117, Laufweg und Wagengruppen bleiben prinzipiell unverändert. Im Winterfahrplan 1993/94 wird der Laufweg des Zugstammes über San Candido/Innichen hinaus ins österreichische Lienz verlängert. Im Zugstamm nach Lienz verkehrt nun zusätzlich ein Gepäckwagen Dms, in der Kurswagengruppe nach Schwarzach-St Veit ein 2.-Klassewagen mit Gepäckabteil BDms. Bei Letzterem handelt es sich um ein Einzelexemplar im Bestand der SNCB/NMBS mit der SNCB-Wagennummer 12302: Ein ehemaliger AB-Vorserienwagen vom Typ I4, bei dem einige Abteile zu einem Gepäckraum umgebaut worden waren. Das markante Einzelexemplar mit dem (im Vergleich zu den I4-Serienwagen niederigeren Dach) war über mehrere Jahre in grüner Frabgebung mit Regenbogenstreifen und 'Railtour'-Schriftzug im SKI-EXPRESS unterwegs.
Im Winter 1996/97 endet der Zugstamm wieder in San Candido, ein zweiter Zugteil verkehrt von/nach Villach.
In ähnlicher Konstellation verkehrt der SKI-EXPRESS bis zum Winter 2002/2003 (vgl. Zugbildung 1998/99 ff.), dann stellen die belgischen Bahnen SNCB den SKI-EXPRESS ein. Im darauffolgenden Winter 2003/04 übernimmt der private Reiseveranstalter 'The Train Company' (TTC) und fährt unter dem Namen BERGLAND-EXPRESS einen Wintersportzug von Schiphol über Bruxelles/Brussel nach Zell am See mit Kurswagen nach St. Anton (siehe Zugbildung 2004). Im Winter 2004/05 schließlich rollt der BERGLAND-EXPRESS auf der klassischen SKI-EXPRESS-Route zwischen Bruxelles/Brussel und San Candido mit Kurswagengruppe von/nach Schwarzach-St Veit (siehe Zugbildung 2005).


 zurück zum Zugverzeichnis 1978-1998
 zurück zur Übersichtsseite Zugbildung
 zurück zur Homepage Eisenbahnen in Aachen und der Euregio Maas-Rhein
 zur Homepage www.vonderruhren.de

© 2017   Stefan von der Ruhren, aktualisiert am 26.11.2017 RSS-Feed Impressum / Urheberrecht / Haftungsausschluss / Datenschutz